Friday, December 22, 2006

ISANG TALUMPATI

ISANG TALUMPATI
( isang talumpati sa harap ng aking mga kamag-aral)
Ni JOMARIE TINGA

Napakaraming bagay na gumugulo sa aking isipan.Mga katanungang pilit kong gustong hanapan ng kasagutan.Mga kasagutang lubhang mahalaga para sa aking pamumuhay dito sa ating daigdig. Ano nga ba ang Kaligayahan? Kailan natin ito nararamdaman? Ano nga ba ang pag-ibig? Bakit ito lubhang mahalaga? bakit kailangan nating maniwala sa ating mga sarili sa tuwing may mga bagay tayong nais gawin? Ano nga ba ang Tagumpay? Kailan natin ito tinatamasa? Ano nga ba ang Buhay? Ilan lamang ito sa mga katanungang aking nais malinawan. Sa nakalipas na dalawampu’t isang taon ng aking pamumuhay dito sa ating daigdig at sa pakikiksalamuha sa iba’t-ibang tao,kaibigan,kamag-aral,at ang aking pamilya,ay isa-isa kong nahanap ang mga kasagutan sa mga katanungang ito.

KALIGAYAHAN, Ano nga ba ang Kaligayahan? Ang kaligayahan ay ang pagtanggap at pagiging kontento s mga bagay na meron tayo ngayon. Dahil kung ating iisipin, hindi lahat ng bagay na ating hinihiling ay ibinibigay sa atin, ngunit kung ating tatanggapin ng maluwag sa ating mga sarili ang mga bagay na ibinigay sa atin ng DIYOS at matuto tayong makuntento sa mga bagay na ito, naniniwala ako na doon natin mararamdaman at maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng salitang “KALIGAYAHAN”

TIWALA SA SARILI, Bakit kailangan nating maniwala sa ating mga sarili sa tuwing may mga bagay tayong nais gawin? Lubhang napakahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa ating sarili, dahil paano natin mapapaniwala ang ibang tao sa\n ating kakayahan, kung tayo mismo ang unang mangangamba sa ating sarili? Kaya't kung nais mong may patunayan, dapat ikaw mismo ang unang magtiwala sa iyong kakayahan. At kapag ginawa mo ito siguradong makakamit mo ang paniniwala at pagtitiwala ng mga taong nakapalibot sa iyo. TAGUMPAY, Ano nga ba ang tagumpay? Ang tagumpay ay hindi ang mga materyal na meron tayo ngayon, hindi ang magagarang sasakyan, malaking bahay,alahas,at salapi. Ang tagumpay ay kung paano natin nalabanan at nalampasan ang mga pagsubok,habang tinatahak natin ang daan patungo sa ating pangarap. BUHAY, Ano nga ba ang buhay? Ang buhay ay hindi katulad ng isang bangkang papel,na kapag ating inilagay sa dumadaloy na batis,ay hahayaan na lang natin na kung saan dadalhin ng agos, dapat tayo mismo ,bilang mga nilalang,bilang mga indibidwal na may sariling puso’t isipan ang s’yang maghari at pumili ng direksyong ating gustong tahakin.Totoo nga na maiksi lamang ang buhay,kaya dapat natin itong gawing masaya at kapakipakinabang

PAG-IBIG, Ano nga ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay ang pinakamagandang bagay na ating mararanasan habang tayo’y nabubuhay. Ito rin ang pinakamagandang bagay na ating maibibigay sa ating kapwa. Nang dahil sa pag-ibig,patuloy tayong nabubuhay na puno ng pag-asa.

TIWALA SA SARILI, Bakit kailangan nating maniwala sa ating mga sarili sa tuwing may mga bagay tayong nais gawin? Lubhang napakahalaga ang pagkakaroon ng tiwala sa ating sarili, dahil paano natin mapapaniwala ang ibang tao sa ating kakayahan, kung tayo mismo ang unang mangangamba sa ating sarili? Kaya't kung nais mong may patunayan, dapat ikaw mismo ang unang magtiwala sa iyong kakayahan. At kapag ginawa mo ito siguradong makakamit mo ang paniniwala at pagtitiwala ng mga taong nakapalibot sa iyo.

TAGUMPAY, Ano nga ba ang tagumpay? Ang tagumpay ay hindi ang mga materyal na meron tayo ngayon, hindi ang magagarang sasakyan, malaking bahay,alahas,at salapi. Ang tagumpay ay kung paano natin nalabanan at nalampasan ang mga pagsubok,habang tinatahak natin ang daan patungo sa ating pangarap.

BUHAY, Ano nga ba ang buhay? Ang buhay ay hindi katulad ng isang bangkang papel,na kapag ating inilagay sa dumadaloy na batis,ay hahayaan na lang natin na kung saan dadalhin ng agos, dapat tayo mismo ,bilang mga nilalang,bilang mga indibidwal na may sariling puso’t isipan ang s’yang maghari at pumili ng direksyong ating gustong tahakin.Totoo nga na maiksi lamang ang buhay,kaya dapat natin itong gawing masaya at kapakipakinabang.

Nawa’y nakapagbigay ako ng konting kaalaman,at inspirasyon sa inyong lahat.
Muli ako si JOMARIE TINGA,ang inyong butihing kamag-aral.
Maraming Salamat sa inyong lahat!

5 comments:

mark said...

kukuha ako ng idea d2..

Angelique Boado said...

Jomarie.. tol.. asan kana ba ngaun???

Angelique Boado said...

Jomarie.. tol.. asan kana ba ngaun???

Rhealyn Bellonta said...

pwede ko bang magamit ang iyong pyesa bilang halimbawa ng talumpati? Wag po kayong mag-alala i sa cite ko po ang inyong pangalan bilang may-akda

Rhealyn Bellonta said...

pwede ko bang magamit ang iyong pyesa bilang halimbawa ng talumpati? Wag po kayong mag-alala i sa cite ko po ang inyong pangalan bilang may-akda